RFID

RFID betyder Radio frequency identifaction och är en teknik som använder radiovågar för att automatiskt idientifiera objekt. Ett RFID-sytem består av en tagg och en RFID-läsare. En RFID-tagg består av ett mikrochip och en antenn som kommunicerar med en RFID-läsare via radiovågor. Mikrochipet används för att lagra information. Med hjälp av antennen kan informationen överföras från mikrochipet till RFID-läsaren. En RFID-tag kan fästas på ett objekt för spårning och identiefiering. Exempel på användingsområden kan vara spårning av gods, i  busskort, betalstationer och i bilar. RFID implantat har även börjat användas på djur och människor. Det finns två typer av RFID aktiv RFID och passiv RFID. Passiva RFID-taggar har ingen egen strömförsjning utan använder sig av läsaren som energikälla medans Aktiva RFID-taggar har ett eget batteri. Aktiva RFID-taggar är större och betydligt dyrare. Aktiv RFID används för att kommunicera över större avstånd.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *