RFID

RFID betyder Radio frequency identification och är en teknik som använder radiovågor för att automatiskt identifiera objekt. Ett RFID-system består av en tagg och en RFID-läsare. En RFID-tagg består av ett mikrochip och en antenn som kommunicerar med en RFID-läsare via radiovågor. Mikrochipet används för att lagra information. Med hjälp av antennen kan informationen överföras från mikrochipet till RFID-läsaren. En RFID-tag kan fästas på ett objekt för spårning och identifiering. Exempel på användningsområden kan vara spårning av gods, i  busskort, betalstationer och i bilar. RFID implantat har även börjat användas på djur och människor. Det finns två typer av RFID aktiv RFID och passiv RFID. Passiva RFID-taggar har ingen egen strömförsörjning utan använder sig av läsaren som energikälla medans Aktiva RFID-taggar har ett eget batteri. Aktiva RFID-taggar är större och betydligt dyrare. Aktiv RFID används för att kommunicera över större avstånd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *